• W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, zaktualizowaliśmy politykę prywatności i przedstawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych. Chcemy poinformować o przetwarzaniu tych danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać RODO - czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy jak poniżej.
 1. Kto jest Administratorem Twoich danych?
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Multimedia Intelligent Products sp. j. z siedzibą w Warszawie 00-114, ul. Twarda 1/21 (KRS: 0000278901).
  Dane kontaktowe:
  e-mail: rodo@mip.biz.pl
  listownie: ul. Działdowska 12/MIP, 01-184 Warszawa
 2. Jakie dane mogą być przetwarzane? W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, przetwarzane mogą być następujące podane dobrowolnie dane:
  1) adres e-mail
  2) imię i nazwisko
  3) adres
  4) numer telefonu
  5) nazwa firmy (w przypadku zlecenia wystawienia faktury)
  6) numer NIP (w przypadku zlecenia wystawienia faktury)
 3. Jaki jest cel przetwarzania?
  Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1) zawarcia i realizacji umowy (zakupu produktów lub usług)
  2) realizacji Twoich uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi
  3) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
  4) prowadzenie działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
  5) dochodzenia roszczeń
  6) archiwizacji
  7) udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma lub wnioski
  8) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
  9) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych
 4. Jaka jest podstawa przetwarzania danych?
  Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie:
  1) udzielona zgoda
  2) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy
  3) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  4) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski
 5. Kto może być odbiorcą danych?
  Twoje dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych. Odbiorcą twoich danych będą wszelkiego rodzaju osoby lub podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji celu przetwarzania danych, przykładowo:
  1) Firmy kurierskie lub pocztowe realizująca przesyłkę zamówienia
  3) Serwisy dystrybutorów realizujące uprawnienia wynikające z gwarancji lub rękojmi
  3) Podmioty przetwarzające płatności lub zamówienia
  4) Kancelarie prawne w przypadku zlecenia prowadzenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń
  5) Podmioty lub organy uprawniony na podstawie przepisów prawa
 6. Czy Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG?
  Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG , do państw trzecich (m.in. USA) w związku z: 1) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Google, Disqus, Facebook, Twitter); 2) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics; 3) wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
 7. Gdzie jest serwer administratora?
  Twoje dane osobowe przetwarzane są na serwerach znajdujących się w Polsce. Dane mogą znajdować się na serwerach zarządzanych przez Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000431335), OVH sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286) lub w lokalach gdzie jest prowadzona działalność i znajdują się serwery zarządzane samodzielnie przez administratora.
 8. Jaki jest okres przetwarzania danych?
  Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nieograniczony, aż do cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane będą przechowywane nie krócej niż wynika to z obowiązków wynikających z prawa, np.:
  1) wykonywania obowiązków wynikających z prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych
  2) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy
 9. Jakie są Twoje uprawnienia?
  Masz praw do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 10. Gdzie mogę złożyć skargę?
  Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Czy musisz podać swoje dane osobowe?
  Podanie przez Ciebie danych osobowych jako osoby fizycznej jest wymagane jeśli chcesz abyśmy mogli zawrzeć i wykonać umowę z Tobą, w szczególności odpowiedzieć na pytanie przed zakupem, wysłać zamówienie, naprawić produkt, wysłać newsletter.
 12. Czy Twoje dane są profilowane?
  Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec ciebie żadnych skutków prawnych lub w wpływać istotnie w podobny sposób na Twoją sytuację. Zautomatyzowanie i profilowanie takiego przetwarzania umożliwia lepsze przygotowanie odpowiedniej oferty dla Ciebie.

 • Oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie. 
 1. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do świadczenia naszym klientom usług, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.
 2. Informacje pochodzące z badań ankietowych i formularzy zamówień nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych produktów.
 3. Rejestrowanie w naszych bazach adresów IP użytkowników ma na celu diagnozowanie problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).
 4. Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu.
 5. Witryna naszego serwisu wykorzystuje pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW - może jednak spowodować niestabilną pracę niektórych modułów wykorzystujących tą formę komunikacji systemu z użytkownikiem.
 6. Witryna naszego serwisu wykorzystuje pliki "cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje (dostarczają informacji o zainteresowaniach użytkowników dotyczących między innymi pobieranych plików lub innych informacji statystycznych) i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW - może jednak spowodować niestabilną pracę niektórych modułów wykorzystujących tą formę komunikacji systemu z użytkownikiem.
 7. Nasz serwis wykorzystuje formularze zamówień, które umożliwiają klientom m. in. rejestrację w serwisie i złożenie zamówienia. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów.
 8. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).
 9. Na naszej stronie WWW organizujemy konkursy, w których prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej). Używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie, oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe pochodzące od uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu (np. w celu przekazania nagrody).
 10. Witryna WWW zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.
check Dodano produkt do porównania