Oznaczenie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Patrz także: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012L0019

WEEE SYMBOL

Jeżeli na opakowaniu lub sprzęcie znajduje się symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że zużyty sprzęt należy gromadzić selektywnie, a nie łącznie z odpadami komunalnymi (czyli pochodzącymi z gospodarstw domowych).

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przez gospodarstwa domowe, w tym jego selektywne gromadzenie, przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie (również podczas niewłaściwego składowania i przetwarzania).

- zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
- posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Zgodnie z   Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).

1. Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Każdy sklep mp3store zapewnia bezpłatny odbiór zużytego sprzętu w miejscu dostawy nowego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – według zasady "jeden za jeden" (np. słuchawka za słuchawkę).

3. W sklepach fizycznych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m2 zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.

4. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, punkt serwisowy  jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

5. Dystrybutor prowadzący punkt serwisowy ma obowiązek odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli nie jest on kompletny i jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

6. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

7. Konsument ma możliwość nieodpłatnego oddania małego (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sklepach wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 mkw

8. Zużyty sprzęt można również pozostawić w punktach odbioru zorganizowanych przez gminę – wykaz punktów dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy. (przykładowa wyszukiwarka: http://mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok)

check Dodano produkt do porównania