Oznaczenie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Patrz także: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012L0019

WEEE SYMBOL

Jeżeli na opakowaniu lub sprzęcie znajduje się symbol przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że zużyty sprzęt należy gromadzić selektywnie, a nie łącznie z odpadami komunalnymi (czyli pochodzącymi z gospodarstw domowych).

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przez gospodarstwa domowe, w tym jego selektywne gromadzenie, przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie (również podczas niewłaściwego składowania i przetwarzania).

- zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
- posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu

INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Zgodnie z   Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).

1. Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Każdy sklep mp3store zapewnia bezpłatny odbiór zużytego sprzętu w miejscu dostawy nowego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – według zasady "jeden za jeden" (np. słuchawka za słuchawkę).

3. W sklepach fizycznych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m2 zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.

4. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, punkt serwisowy  jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

5. Dystrybutor prowadzący punkt serwisowy ma obowiązek odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli nie jest on kompletny i jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

6. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

7. Konsument ma możliwość nieodpłatnego oddania małego (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sklepach wielkopowierzchniowych o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 mkw

8. Zużyty sprzęt można również pozostawić w punktach odbioru zorganizowanych przez gminę – wykaz punktów dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy. (przykładowa wyszukiwarka: http://mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok)

Warszawa

PSZOK przy ul. Płytowej 1 - Białołęka obsługuje konsorcjum firm PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski na PARTNER Sp. z o.o. Sp. K. i PARTNER Dariusz Apelski, tel. 22 811 08 53, e-mail: info@partner-apelski.pl

Punkt jest czynny w godzinach: 
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00
w soboty w godz. 9.00-20.00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 - Wilanów obsługuje P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, tel. 22 185 52 51, e-mail: pszok@lekaro.pl

Punkt jest czynny w godzinach: 
od poniedziałku do piątku 14:00-20:00
w soboty 9:00-20:00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Więcej informacji o PSZOK-ach i MPSZOK-ach na stronie https://warszawa19115.pl/-/pszok-mpszok-punkty-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalny-1.

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

Kraków PSZOK

ul. Nowohucka 1d, 31-580 Kraków, małopolskie

telefon: 12 64 62 370

email: lamusownia@mpo.krakow.pl

www

wrzucamy: - szkło kolorowe, szkło białe, - plastiki, - makulatura, - elektroodpady, zużyte baterie i akumulatory, - odzież, tekstylia, - materiały poremontowe (budowlane, z rozbiórek i remontów), gruz, zużyte żarówki i świetlówki, detergenty, farby, opakowania po farbach, - odpady wielkogabarytowe, - drewno i opakowania z drewna, - zużyte opony, - przeterminowane leki

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 10:00 - 18:00

Wtorek: 10:00 - 18:00

Środa: 10:00 - 18:00

Czwartek: 10:00 - 18:00

Piątek: 10:00 - 18:00

Sobota: 7:30 - 15:30

Bydgoszcz PSZOK

ul. Inwalidów 45, 85-727 Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

operator: Remondis sp. z o. o.

telefon: 52 342 74 40

www

wrzucamy: - odpady zielone, - elektroodpady, zużyte baterie i akumulatory, - materiały poremontowe (budowlane, z rozbiórek i remontów), gruz, detergenty, farby, opakowania po farbach, - odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00 - 20:00

Wtorek: 8:00 - 20:00

Środa: 8:00 - 20:00

Czwartek: 8:00 - 20:00

Piątek: 8:00 - 20:00

Sobota: 8:00 - 20:00

Poznań PSZOK

ul. 28 czerwca 1956r. 284, 61-481 Poznań, wielkopolskie

telefon: 61 833 22 12

wrzucamy: - metale, - szkło kolorowe, szkło białe, - plastiki, - makulatura, - elektroodpady, zużyte baterie i akumulatory, - odzież, tekstylia, - materiały poremontowe (budowlane, z rozbiórek i remontów), gruz, zużyte żarówki i świetlówki, detergenty, farby, opakowania po farbach, - drewno i opakowania z drewna, - zużyte opony, - przeterminowane leki, - odczynniki fotograficzne

NIE wrzucamy: - materiałów zawierających azbest, - papy, - szyb samochodowych, szkła zbrojonego i hartowanego, części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.), - zanieczyszczonego styropianu budowlanego, - odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), - odpadów w opakowaniach cieknących.

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00 - 17:00

Wtorek: 8:00 - 17:00

Środa: 8:00 - 17:00

Czwartek: 8:00 - 17:00

Piątek: 8:00 - 17:00

Sobota: 8:00 - 16:00

Wrocław PSZOK

ul. Kazimierza Michalczyka 9, 53-633 Wrocław, dolnośląskie

telefon: 71 788 70 77, 801 90 60 90

www

wrzucamy: - metale, - szkło kolorowe, szkło białe, - plastiki, - odpady zielone, - makulatura, - elektroodpady, zużyte baterie i akumulatory, - materiały poremontowe (budowlane, z rozbiórek i remontów), gruz, detergenty, farby, opakowania po farbach, - odpady wielkogabarytowe, - drewno i opakowania z drewna, - zużyte opony, - przeterminowane leki

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 8:00 - 17:00

Wtorek: 8:00 - 17:00

Środa: 8:00 - 17:00

Czwartek: 8:00 - 17:00

Piątek: 8:00 - 17:00

Sobota: 8:00 - 16:00

Łódź PSZOK

ul. Zamiejska 1, 91-001 Łódź, łódzkie

telefon: 42 689 73 50

wrzucamy: - szkło kolorowe, szkło białe, - plastiki, - odpady zielone, - makulatura, - elektroodpady, zużyte baterie i akumulatory, - odzież, tekstylia, - materiały poremontowe (budowlane, z rozbiórek i remontów), gruz, zużyte żarówki i świetlówki, detergenty, farby, opakowania po farbach, - odpady wielkogabarytowe, - drewno i opakowania z drewna, - zużyte opony

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7:00 - 18:00

Wtorek: 7:00 - 20:00

Środa: 7:00 - 18:00

Czwartek: 7:00 - 18:00

Piątek: 7:00 - 18:00

Sobota: 7:00 - 13:00

Katowice PSZOK

https://www.mpgk.com.pl/dla-mieszkancow/punkty-zbiorki-odpadow

 • Gdzie mogę oddać odpady?

  • Katowice, ul. Milowicka 7B - tel. 32 35 87 671
  • Katowice, ul. Obroki 136 - tel. 32 35 87 600
  • Katowice ul. Zaopusta 70 - tel. 668 654 659
  • Katowice ul. Bankowa 10 - tel. 788 020 325

  Godziny otwarcia

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 6:00 - 17:00
  • wtorek w godzinach 9:00 - 20:00
  • soboty w godzinach 8:00 - 13:00
check Dodano produkt do porównania